• Home  / 
  • Rap Battles
  •  /  B? 3 "quái v?t" team Karik rap battle c?c sung khi?n HLV Wowy hóa luôn thành… "công chúa bong …

B? 3 "quái v?t" team Karik rap battle c?c sung khi?n HLV Wowy hóa luôn thành… "công chúa bong …

By HipHopChamp / September 20, 2020
0

Yuno Bigboi khi?n HLV thích thú khi xu?t hi?n b?ng câu hot trend: “Anh chi?u các em quá nên các em h? ?úng không?” B? 3 quái v?t team Karik rap …

Check It Out

About the author

HipHopChamp

Leave a comment:


Reach your true potential

Learn how to build your audience, get more fans and sell your music online!